Lag indicator

January 20th, 2008 at 3:33 am by james

cold stone skipping
over still waters of sleep
never submerging

.. en ek weet ek gaan so om twee-uur vanmiddag soos ‘n klip slaap, just to go skipping again tomorrow night.
It was a good week. It was still worth it.

Leave a Reply